Lösvirkeshus

Platsbyggd villa

Jag kan hjälpa till med att förverkliga drömmen om ett arkitektritat lösvirksehus. Oavsett om ni funderar på att låta en byggfirma nyproducera ett platsbyggt hus åt er, eller om du kanske vill bygga nytt hus i egen regi.

Att bygga ett hus i lösvirke innebär att man sammanfogar allt byggmaterial på plats – varje spik, regel och bräda för sig. Detta ställs ofta i motsats till prefabricerade hus där man färdigställer byggelement i en lokal och sedan flyttar dessa till byggplatsen. Valfriheten med lösvirkeshus blir stor eftersom man inte behöver ta hänsyn till begräsningarna i fabrik och vid transport, samt att man inte styrs av hustillverkarens standardisering av konstruktionslösningar och materialval. Möjligheten att utforma huset efter eget tycke blir därmed friare och mer flexibelt.

Samtidigt ställer detta höga krav på snickarens kompetens eftersom husets kvalitet blir direkt beroende av dennes hantverksskicklighet. För att säkerställa ett gott slutresultat krävs dessutom att man har adekvata bygghandlingar som tydligt visar hur huset ska uppföras.

Kontakta mig vid intresse av ritningar till lösvirkeshus, jag svarar gärna på frågor!