Arkitekt Vaggeryd

Arkitektbyrån i Vaggeryd med inriktning på hus och villaritningar

Så fungerar deT

Vi träffas i person eller digitalt för att diskutera era tankar kring ert projekt. Vi går igenom underlag och idéer. 

När jag förstår era önskemål tar jag ta fram ett prisförslag vilket ni kan ta ställning till. 

Därefter jobbar vi tillsammans fram ritningar som kan användas för att söka bygglov och ta in offerter från byggbolag.

Om MIG

Mitt namn är Thomas Cedhag och arbetar som arkitekt med inriktning på hus och villaritningar.

 

Jag hjälper dig med arkitektritningar och bygglovshandlingar  för nybyggnation eller ombyggnader och tillbyggnader av villor.

 

Kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal!

Vad Mina kunder säger

 • Avatar Alexander Almegard ★★★★★
  Det är andra huset Cedhag ritar åt oss och som förra gången med ett kanon resultat.
  Vi gillar den personliga kontakten man får med Thomas och hans förmåga att läsa av våra önskemål. Hans möjligheter att
  … mer komma med genomtänkta förslag och att ha en personlig dialog med oss som kund är suveränt.
  Mvh Alex och Charlotte
 • Avatar Håkan Elbrink ★★★★★
  Tog hjälp av Cedhag att göra ritningar för ut/ombyggnad både in och utvändigt. Mycket nöjda med resultatet, snabba svar, proffsiga ritningar och bra input som vi inte tänkt på. Rekommenderas starkt!
 • Avatar Jonathan Åberg ★★★★★
  Vår upplevelse med Cedhag Villaritning är enbart positiv. Thomas är lyhörd och uppmärksam på önskemål och kommer sedan med kreativa lösningar. Enkel och rak kommunikation.
 • Avatar Richard Wahlstedt ★★★★★
  Vi är i en process där vi ska göra en tillbyggnad (ca 70m2) till vårt hus och anlitade Thomas som arkitekt för att ta fram ritningar inför vår bygglovsansökan. Vi hade en idé på vad tillbyggnaden skulle … mer tillföra för ytor (ett badrum, två större rum och ett förråd). Men vi hade inte funderat så mycket på hur vi skulle få det att passa ihop bra med den befintliga byggnaden. Thomas var väldigt lyhörd för våra behov och lyckades skapa en tillbyggnad och planlösning som vi blev väldigt nöjda med. Han var snabb och återkopplade direkt på frågor vi hade. Jag kan starkt rekommendera honom som arkitekt.

Anlita en Arkitekt i Vaggeryd?

Låt oss komma igång med dina husritningar! Hos mig får du en personlig arkitekt i Vaggeryd för ditt framtida byggprojekt. Fyll i ditt namn, din e-postadress och skriv en kort beskrivning vad du vill ha hjälp med så kontaktar jag dig! 

Min Designfilosofi

Kreativitet

Som erfaren arkitekt ser man förutsättningarna, men det är samtidigt en kreativ process och resa som vi gör tillsammans för att hitta den bästa lösningen.

Idéer

Redan från start diskuterar vi dina tankar kring ritningarna. Jag kommer att komma med inspel, skisser och idéer för att kunna skräddarsy en lösning för just din villa.

Rumssamband

Jag ser helheten för att möta både dina behov och önskemål. Det innebär att jag tar fram funktionella, trivsamma och smarta lösningar för att få en helhetslösning där hänsyn tagits till de individuella förutsättningarna.

Funktion

Med smarta och vackra lösningar arbetar vi tillsammans för att bädda in funktionalitet för att hitta välfungerande hem oavsett bostadsyta.

Estetik

Vad får dig att trivas? Vi samtalar om detta eftersom alla upplever estetik på olika sätt. Målet är att hitta vad i miljön som skapar välmående och trivsel just för dig.

Effektiva utrymmen

Ett av de mest irriterande delarna i en bostad alla utrymmen som inte kan användas effektivt. Därför är en viktig del av det kreativa arbetet att hitta lösningar för att skapa så funktionella utrymmen som det går.

En arkitektByrå i Vaggeryd

Från tillbyggnader och ombyggnader till nybyggnation av villor.

Tjänster

Villaritning

Min inriktning är hus och villaritningar. Tillsammans jobbar vi med att ta fram en ritningar som kan användas för att söka bygglov och för att ta in offerter från byggbolag.

Ritningar

Jag tar fram alla ritningar som krävs för ett bygglov och kan sedan vara ett stöd i arbetet med din nya villa eller tillbyggnad, från planering till slutfasen av byggprojektet.

Fritidshus

Ett fritidshus är kanske i högre behov av trivsel, funktion och kluriga lösningar. Det kan vara smarta energilösningar eller klassisk utformning. Jag har idéer som passar ändamålet.

Ombyggnad

Jag tar fram ritningar för en ombyggnad där vi lägger extra energi att ge smarta input för att helheten ska bli så bra som möjligt. Både invändigt och utvändigt.

Bygglov

De flesta byggprojekt kräver bygglov. Jag skräddarsyr en lösning både för att täcka dina behov och ge de bästa förutsättningarna som krävs för att du ska få ditt bygglov.

Tillbyggnad

Växer familjen? Eller behövs det där extra kontorsrummet och förrådet som du alltid saknat? Jag ser över din nuvarande bostad för att hitta de bästa lösningarna för en tillbyggnad.

Vanliga frågor

Nej, man måste inte ha en arkitekt för att upprätta bygglovsritningar. Arkitektritningar är dock grunden till alla bygglovshandlingar som ska skickas till byggnadsnämnden och dessa A-ritningar ska beskriva utformning och funktion samt ge en bild av hur byggprojektet blir i verkligheten.

 

Ett byggprojekt behöver flera olika ritningar för bygglovsansökan, även vid små mindre byggprojekt. Antal ritningar beror på byggprojektets komplexitet och detaljbehov.

 

Om det under byggnationen blivit förändringar ska man även uppdatera ritningen. Den ritningen kallas då för relationsritningar och ska återspegla förändringen i utformning eller funktion.

Arkitektritningar är viktiga för alla byggprojekt och omfattningen kan se olika ut beroende på vad för slags byggprojekt det handlar om. Det är ett samlingsnamn för vissa typer av ritningar som behövs för byggprojektet. De ska beskriva utformning och funktion men det ska också visa förslag på hur en möblering kan se ut. En arkitektritning ska även ange hur samtliga tillgänglighetskrav är uppfyllda. Exempelvis är planlösningen en del av arkitektritningarna.

 

En arkitektritning kan även variera stort beroende på skedet i projektet och kan även variera i detaljrikedom för planer, fasader, sektioner mm. Alla ritningar ska innehålla information vad som finns på ritningen, fastighetsbeteckning, skala, datum och vem som gjort den.

Kostnaden att anlita en arkitekt beror hur komplext ett projekt är och vilka tjänster man behöver. Arkitektritningar är så pass viktiga att man inte bara ska titta på priset utan även vad för slags behov man som beställare har. Önskar man exempelvis platsbesök? Krävs särskilda kvalifikationer för projektet? Hur väl förberedd med underlag och förberedelser är man som byggherre? Och är behovet stort att få hjälp med alla slags uppgifter och ta fram många ritningar? Allt sådant påverkar priset.

 

Har du fått flera offerter från olika företag är det även viktigt att förstå vad de olika offerterna innehåller och vilka kostnader som kan tillkomma, särskilt om offerterna skiljer stort i pris och tidplan. Ställ frågor tidigt för att inte få ovälkomna kostnader senare i projektet.

Att engagera sig i en kreativ process som ett byggprojekt kan vara lika spännande oavsett om det är en ny arkitektritad villa, tillbyggnad, ombyggnad eller ändring av en planlösning i ett befintligt hus. De allra flesta byggprojekt kräver bygglov eller bygganmälan. En erfaren arkitekt har en kunskapsbredd för att kunna skräddarsy en lösning för att täcka kundens behov, se förutsättningarna och dess kontext i ett tidigt stadium och för att slutligen kunna bidra till att kunden ska kunna ta fram en realistisk budget för byggprojektet. En arkitekt vet dessutom vad plan- och bygglagen (PBL) samt andra regelverk säger om byggande och vet vilka bestämmelser som gäller. 

Bygglovsritningar behöver du för kunna ansöka om ett bygglov eller bygganmälan och består i sin tur av ett antal olika typer av ritningar som fasadritningar, sektionsritningar, planritningar och situationsplan. Ska du bygga ut eller bygga om behöver ritningarna visa befintligt hus samt delarna som berör den nya till- eller ombyggnationen. I vissa projekt kan det också behövas markplaneringsritningar.

 

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda och vara tydliga och detaljerade. Vad en bygglovsritning kostar är högst individuellt och kan av den anledningen skilja sig rätt mycket i pris beroende på vad för slags byggprojekt som du vill ha hjälp med.

Ta först reda på om du behöver ett bygglov. Det hjälper byggnadsnämnden till med i den kommun som fastigheten ligger. Anser de att du behöver ett bygglov kan de även ge dig vägledning och råd angående bygglovsansökan.

 

Ansökan ska vara skriftlig, korrekt, tydlig och innehålla alla uppgifter, ritningar och andra handlingar som kommunen behöver för att fatta ett beslut. I ansökan ska du oftast ange vem som är kontrollansvarig. Denne ska kontrollera att bygglagstiftningens krav uppfylls och se till att byggprojektet följer kontrollplanen. Kontrollplanen ska ange vilka kontroller som behöver göras, vad som avses och vem som ska utföra dem.

 

Om byggnadsnämnden godkänner bygglovet hålls ofta ett tekniskt samråd där ni går igenom bygghandlingarna samt hur du ska planera och organisera arbetet.

Innehållet i en situationsplan ska visa fastigheten med fastighetsgränser, alla byggnader, anläggningar och omgivningen sedd uppifrån. På situationsplanen ska det planerade byggets placering ritas in.

 

Situationsplanen ska exempelvis innehålla:

 • Mått som visar var byggnader/tillbyggnader ska placeras.
 • Vilken byggnad eller del av byggnad som planeras att rivas.
 • Var en plank eller mur ska placeras
 • Byggnad som ska få ändrad användning.

 

En situationsplan kan även innehålla information om parkeringsplatser, sophantering, träd och markplanering – för att nämna några exempel.

 

För att kunna rita in en planerad byggnad på en fastighet kan du vända dig till din kommun för att ta reda på vilket kartunderlag du behöver. Du kan även vända dig till Lantmäteriet för att få en digital karta som visar fastighetsgränserna. De kan dock variera i exakthet varför du kan behöva en förrättningshandling.

En konstruktionsritning ska innehålla detaljerade anvisningar hur olika delar i byggprojektet ska konstrueras. Den behövs för byggaren ska veta hur en specifik del av byggnaden ska utföras, och för att kommunen ska kunna bedöma om åtgärden uppfyller gällande tekniska krav.

 

Alla byggprojekt behöver inte konstruktionsritningar utan det beror på hur komplext bygget är. Bygglovsavdelningen kommer att återkoppla till dig om de anser att det behövs. Konstruktionsritningarna ska i så fall vara fackmannamässigt gjorda och tas oftast fram av en konstruktör i dialog med arkitekten.

En konstruktionsritning beskriver i detalj hur en byggnad ska byggas. Där framgår byggmaterial, dess dimension och hur det ska monteras ihop. De innehåller även olika hållfasthetsberäkningar.

 

Konstruktionsritningar kan bestå av flera olika ritningar och omfattningen bör även ta hänsyn till byggentreprenörens kompetens och behov. En konstruktionsritning ska tas fram av en konstruktör, gärna i samarbete med arkitekten för att säkra att projektet genomförs konsekvent, ekonomiskt, funktionellt och vackert. Byggprojektets komplexitet och konstruktionshandlingarnas omfattning avgör därför vad en konstruktionsritning kostar.

Om du tänker bygga nytt, göra tillbyggnader eller andra förändringar som påverkar konstruktionen behöver du ta fram en sektionsritning som redovisar byggnadsdelar i detalj. Snitten ska visa byggnaden i genomskärning där bland annat grund, bjälklag och tak ska framgå. Dessa snitt används för att tydligt beskriva byggnadens inre.

Det som oftast ingår i bygglovshandlingarna är:

 • Blankett för ansökan om bygglov.
 • Situationsplan.
 • Planritning.
 • Fasadritningar.
 • Sektionsritning.

 

Plan, fasad och sektionsritningarna ska överensstämma med varandra. Gäller ansökan en ombyggnad eller tillbyggnad är det viktigt att ange vad som är befintligt och vad som är nytt.

 

Det som eventuellt kan tillkomma är:

 • En nybyggnadskarta, i stället för en situationsplan för nybyggnationer i detaljplanerat område. En nybyggnadskarta kan beställas av den berörda kommunen.
 • En anmälan om kontrollansvarig krävs alltid vid större projekt. Vid mindre byggen kan kommunen godta att byggherren själv ser till att åtgärderna blir rätt utförda.
 • En kontrollplan som visar att man säkerställer att samhällets krav vid byggnation uppfylls.
 • En uppmätningsritning som visar befintlig byggnad.

En grundplan visar utförande på husets grundläggning. Här visas hur husets alla laster hanteras. Detta bygger på konstruktörens beräkningar och bedömningar där man tagit hänsyn till vilka linje- och punktlaster som finns. Oftast beskrivs det var bärande väggar och stolpar ska anslutas. Utöver detta brukar man ange mått till diverse avsättningar, exempelvis vatten och avlopp.

 

Det är viktigt att grundplaner är tydliga eftersom det ofta är olika entreprenörer som är inblandade i byggprojektet. Det är också vanligt att kommuner kräver en grundritning eftersom husgrunden är en viktig detalj i huskonstruktionen. En bra grundritning underlättar också för den kontrollansvarige att kunna se att allt blir korrekt utfört.

Det finns inga speciella krav på att man måste ha en arkitekt för ett villaprojekt. Men att ta hjälp av en professionell är oftast en klok idé. Arkitektens specialkompetens kan vara extra viktig för hur ditt byggprojekt fortskrider. Kommunen ställer dessutom krav på fackmässighet och tydlighet när de bedömer ritningar. Även efter det att bygglovet godkänts ska andra bygghandlingar tas fram som behövs i kontakten med olika byggentreprenörer. Att låta skisserna för den arkitektoniska utformningen göras av en arkitekt brukar löna sig i längden.

Konstruktionsritningar skall göras av konstruktören, men en god idé är att detta arbete görs i samråd med arkitekten för att säkra att ritningen matchar den arkitektoniska utformningen. Konstruktören gör beräkningar för att se till att byggnaden håller ihop. Här tar man hänsyn till exempelvis egenvikt, snölaster, vindlaster och jordtryck. Konstruktionsritningar är väldigt viktiga för ditt projekt. Om dimensioner på väggar och balkar är felaktiga kan det påverka hela byggnaden. Du ska alltså vara noga med att anlita en konstruktör med rätt utbildning och god erfarenhet.

 

Som regel är det i samband med det tekniska samrådet med din kommun som du behöver konstruktionsritningarna. Tekniska samrådet är en del av byggprocessen och här säkerställer man att svenska och internationella konstruktionsregler har efterföljts. Du kan även använda konstruktionsritningarna för att ta in offerter från byggentreprenörer. Ju detaljrikare ritningarna är desto enklare blir det att jämföra offerterna.

A-ritning är en förkortning på arkitektritning och är ett samlingsnamn för de ritningar som visar funktionen och utformningen av en byggnad. Som regel upprättas dessa av en arkitekt. Ritningarna ska skalenligt visa mått, utformning, rumsfördelning samt exteriört utseende och är även underlag för byggentreprenörerna. Detaljerna i ritningarna kan variera stort beroende på komplexiteten i byggprojekten och i vilket skede i projekteringen en arkitektritning behövs.

En stomplan redovisar husets stomme och innehåller beskrivningar för exempelvis bärande väggar, pelare, balkar eller mellanbjälklag.

Det behövs många ritningar när du ska bygga ett hus. Det behövs även vid mindre byggprojekt men handlingarna är då inte lika omfattande. Vilka ritningar och handlingar som behövs är något som dels avgörs av byggentreprenören för att fastställa hur det ska byggas, dels av kommunen för att man ska få tillstånd att bygga. Bygglovsritningarna ska vara korrekta och fackmannamässigt gjorda så att kommunen inte behöver be om kompletteringar – något som bara förlänger tiden innan du kan påbörja arbetet med ditt hus. Kontrollera därför vilka handlingar som krävs innan du skickar in ansökan.

Vi träffas i person eller digitalt för att gå igenom underlag och idéer. När jag har bilden klar vilka önskemål du har får du ett prisförslag från mig. Därefter jobbar vi tillsammans för att ta fram de ritningar du behöver för att söka bygglov och för att ta in offerter från byggbolag.

När du ska göra en bygglovsansökan behöver du ta fram en sektionsritning. Denna ritningen ska visa hela byggnaden i genomskärning. Sektionsritningen är en av de handlingarna som krävs för att kommunen ska kunna ge dig bygglov.

 

Den måste lämnas in om åtgärden avser nybyggnad eller tillbyggnad. Den ska visa grund, väggar, bjälklag och tak mm. Sektionsritningen ska vara måttsatt och innehålla uppgifter som rumshöjder, byggnadshöjd, taklutning och avstånd till marken.

Arkitekter kan jobba med enskilda byggnader men kan även vara inblandad i stadsplaneringar, kulturarvsfrågor, landskapsplaneringar och inredning. Det finns fyra olika slags arkitekter: byggnadsarkitekt, inredningsarkitekt, landskapsarkitekt och planeringsarkitekt. En privatperson som vill ha hjälp med ritningar för sin byggnad behöver alltså komma i kontakt med en byggnadsarkitekt för sitt bygglov eller inredningsarkitekt för att få hjälp att utforma rum eller inredning. En arkitekt kan hjälpa till med alla bygglovsritningar som behövs vid ansökan till kommunen.

Har du tänkt bygga en villa i Vaggeryd? Nu funderar du på hur du ska få dina idéer att konkretiseras och utformas på ett bra sätt, och hur man säkerställer att villan passar in i den fysiska miljö som du tänkt att bygga den? Det är här en arkitekt kommer till nytta. De kan skissa, rita och skapa tredimensionella ritningar på ett fackmannamässigt sätt. De är också vana att samarbeta med andra yrkesgrupper inom byggbranschen för att tillsammans med dig ta fram alla handlingar som behövs för att bygga din villa.

Ett sätt att jämföra olika arkitekter är att ta in offerter för att jämföra vad för slags tjänster och i vilken omfattning de kan hjälpa dig. Med dagens digitala lösningar spelar det inte så stor roll var i landet arkitekten håller till.

Det är mycket som avgör kostnaden för att bygga ett hus. Mycket är beroende av byggmetod, konstruktion och material. Ska du bygga typhus från en småhustillverkare eller ett helt individuellt arkitektritat hus i lösvirke? Ska huset vara i trä eller sten? Det är många faktorer som avgör priset.

 

Väljer man ett nyckelfärdigt typhus finns det många fördelar men även begränsningar. Som regel är man exempelvis låst när det gäller materialval och planlösning. Vill man i stället få huset precis som man önskar ska man anlita en arkitekt som vet hur man ska få ut så mycket som möjligt under rådande omständigheter. De kan anpassa huset helt efter tomtens förutsättningar tillsammans med dina behov och önskemål. De flesta arkitekter kommer att komma med inspel och lösningar som gör att den ursprungliga idén förändras över tid eftersom det är många val som man behöver ta hänsyn till under processens gång.

Det är självklart olika förutsättningar som avgör priset, bland annat vad som ska byggas och hur komplext det är. Det som avgör priset är exempelvis byggmetod, material, utformning och konstruktion. Med ritningar som grund är det lättare att kontakta flera olika byggentreprenörer för att ta in offerter.

Har du köpt ett hus men saknar ritningar? Ska du bygga ut är det nödvändigt att ha gamla ritningar som grund. Kommunen sparar ritningar som hörde till det bygglov som togs fram i samband med bygget. Ta kontakt med stadsbyggnadskontoret i din kommun. Ritningar som de kan ta fram åt dig är till exempel planritningar, fasadritningar, sektionsritningar, konstruktionsritningar och vatten- och avloppsritningar.   

Kontakta MIG

Har du kört fast i ditt byggprojekt? Hos mig finner du expertis och personlig service för din framtida villa. Fyll i namn, e-postadress och skriv en kort beskrivning. Klicka på skicka. Därefter kontaktar jag dig! 

En Flexibel arkitektfirma i Vaggeryd

Ta hjälp av en professionell och flexibel arkitektfirma i Vaggeryd med personlig service som specialiserat sig på villaritningar när du ska bygga ditt nya drömhus.  Vi arbetar tillsammans med att ta fram bygglovsritningarna som du sedan skickar till din kommun för att du snabbt ska få ett bygglov. 

Varför ska du anlita Cedhag Villaritning?

Jag skissar, ritar och skapar tredimensionella ritningar digitalt på ett fackmannamässigt sätt. Jag är också van vid att samarbeta med andra yrkesgrupper inom byggbranschen för att hjälpa dig att ta fram alla underlag som behövs för bygget av din villa, allt från inledande planeringsfas till den avslutande byggnationen.